MUSEC modular Ultrasound ESTES Course

Docència

Dra. Estela Membrilla-Fernández

Dra. Estela Membrilla-Fernández

General and Digestive Surgery Department
Hospital del Mar, Barcelona

MUSEC és un curs particularment adreçat a cirurgians i residents de Cirurgia General que presenta l’ecografia com una eina de decisió clinicoterapèutica en funció de troballes senzilles. MUSEC és un Curs Modular, compost de blocs de mitja jornada amb 2/3 d’hores lectives destinades a l’entrenament en models reals, amb simulació de casos, tot això precedit per un aprenentatge e-learning a la xarxa. Els objectius de cada mòdul: aprendre la tècnica de l’ecografia orientada a buscar la imatge patològica i practicar la decisió quirúrgica guiada per troballes ecogràfiques. Un mètode didàctic: la sonda a la teva mà i una contínua interacció, clínicament orientada, entre alumnes i tutors. MUSEC ofereix en aquest curs, a l’Hospital del Mar Barcelona, dos mòduls: E-FAST i un mòdul d’Ecografia d’Urgències Quirúrgiques que inclou patologia intra i extraabdominal freqüent a les guàrdies de Cirurgia General (Apendicitis, colecistitis, hèrnia, diverticulitis, ecografia compressiva i aorta), que combinarà intervencionisme al seu taller. La llengua oficial del curs és l’anglès, la presència d’instructors nacionals assegura la cooficialitat de la llengua nativa.

Sede
Facultad de Medicina
Secretaría Técnica
Parc de Salut Mar. Aula Campus Mar Pg Marítim 25-29. 08003 Barcelona Claudia Guignet Tel.: 93 470 35 13 cguignet@meetingpharma.com
Descarrega el programa